Hoe kunnen we je helpen?

Tekst stijl

De stijl van de teksten op je website, kun je aanpassen via Stijl. Klik op de verschillende onderdelen van je site om in te stellen hoe ze eruit moeten zien. Je kunt zo instellingen maken voor je teksten, koppen en webwinkelproducten

 

Na het aanpassen van de stijl, zie je meteen hoe je site er met die veranderingen uitziet. Als dat je bevalt, klik je op Opslaan en worden de veranderingen toegepast. 


In het tekst element kun je ook instellingen voor de tekst maken. Die gelden dan alleen voor dat specifieke element. Veranderingen die je via Stijl maakt, gelden voor alle tekst elementen. 


We raden aan om de vormgeving zoveel mogelijk via Stijl te doen, om een consequente vormgeving door je hele website krijgen.

Tekst

De instellingen voor je tekst, gelden voor alle tekst in het inhoudsgedeelte van je website. Dat geldt dus voor tekst elementen, maar ook tekst die in andere elementen verschijnt. 

 

Voor de footer en zijbalk van je website kun je aparte instellingen voor de teksten maken. 

Lettertype

Met een ander lettertype kun je de uitstraling en vormgeving van je website sterk veranderen. Voor je teksten raden we aan om een simpel lettertype te gebruiken dat makkelijk leesbaar is. Decoratieve lettertypes zijn meer geschikt voor koppen. 

Lettergrootte

Kies hoe groot je lettertype moet zijn. Voor websites is 14 px een standaard lettergrootte, maar 16 px wordt ook veel gebruikt en maakt je tekst wat makkelijker leesbaar.

Tekstkleur

Je kunt hier kleuren en transparantiewaarde voor je tekst instellen. We raden aan om daar voorzichtig mee te zijn: in de meeste gevallen is een donkere grijstoon (op een lichte achtergrond) of een bijna witte tekst (op een donkere achtergrond) het best te lezen.

Regelafstand

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de regels van je tekst staat. Een grotere regelafstand (bijvoorbeeld 1.5) helpt om lange teksten of tekstblokken makkelijker leesbaar te maken. 

Koppen

De instellingen voor je koppen gelden voor alle Kop elementen die je op je website gebruikt. Je kunt aparte instellingen maken voor Grote (H1), Middelgrote (H2) en Kleine (H3) koppen. 

 

Je kunt de koppen ook afwijkend instellen voor je footer en zijbalk. 

Een goed opgebouwde pagina gebruikt maar 1 keer een grote kop (H1), bovenaan de pagina. Die kop is normaal gesproken hetzelfde als de titel van de pagina. Middelgrote koppen worden gebruikt voor de verschillende onderdelen van de tekst op de pagina. Die onderdelen kun je verder opdelen met kleine koppen. 

Lettertype

Je kunt een lettertype instellen voor je koppen. Dat kan verschillend zijn voor de verschillende koppen, maar we raden aan om hetzelfde lettertype te gebruiken voor grote, middelgrote en kleine koppen. Dat geeft meer regelmaat in je vormgeving.

Lettergrootte

Kies hoe groot je koppen moeten zijn. Een standaard grootte voor grote koppen is 40 px. De middelgrote en kleine koppen zijn dan steeds een paar stapjes kleiner. 

Stijl

Als je je koppen schuin, vetgedrukt of allebei wilt hebben, kun je dat hier instellen. Je kunt je koppen ook links of rechts uitlijnen of centreren en instellen hoe je koppen omgaan met hoofdletters.

Kleur

Je kunt kleuren en transparantiewaardes voor je koppen instellen. Je kunt bijvoorbeeld een accentkleur gebruiken voor je koppen. Maar, zoals ook bij kleur voor teksten, wees voorzichtig met te felle kleuren. Grijstonen geven meestal een makkelijk leesbaar resultaat.

Regelafstand

Pas aan hoeveel ruimte en tussen de regels van een lange kop zit.

Links

Klik op een link op je pagina om de kleur en transparantiewaarde aan te passen. Je kunt je links bijvoorbeeld een passende accentkleur geven. 


Je kunt ook instellen of de kleur verandert als een bezoeker zijn muis over de link beweegt.